Các hình ảnh hoạt động triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu về sự chung tay và hưởng ứng của các ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân, cán bộ phụ nữ…trên toàn quốc trong việc  triển khai các hoạt động ý nghĩa và nhân văn của chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam khởi xướng.