Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng

– Số trang: 200

– Kích thước: 22 x 30cm

– Năm xuất bản: 2012

– Ngôn ngữ: Việt

– Nội dung: “Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng” giới thiệu 300 bức ký họa  nói lên tình yêu, lòng ngưỡng mộ và tự hào của họa sĩ Đặng Ái Việt cũng như lớp lớp người Việt Nam đối với những Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, đối với những người mẹ và đặc biệt là các Mẹ Việt Nam anh hùng.