Công ty FairSpectrum Oy – Phần Lan

Công ty FairSpectrum Oy – Phần Lan

 Năm 2014, công ty Fairspectrum Oy phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện nghiên cứu kĩ thuật cho dự án “Internet thay đổi cuộc sống phụ nữ nông thôn” 

Leave a Reply

Your email address will not be published.