Giải thưởng du lịch hấp dẫn 2014 của TripAdvisor

Giải thưởng du lịch hấp dẫn 2014 của TripAdvisor

Nằm trong 1% những khách sạn, nhà hàng, và các điểm du lịch hấp dẫn do khách bình chọn trên TripAdvisor – website du lịch lớn nhất thế giới, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam một lần nữa nằm trong top đầu của 90 điểm du lịch hấp dẫn nhất Hà Nội và ở vị trí đầu tiên của những Bảo tàng hấp dẫn nên xem tại Việt Nam. Các giải thưởng được bình chọn dựa trên hơn 150 triệu ý kiến, bình luận phản hồi khách quan từ khách du lịch trên toàn thế giới.

Một giải thưởng tự hào để Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Giải thưởng của TripAdvisor gửi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2014: