Hình tượng phụ nữ Việt Nam trong tranh cổ động giai đoạn 1954 – 1975

– Số trang: 43

– Kích thước: 20 x 20cm

– Năm xuất bản: 2009

– Ngôn ngữ: Việt – Anh

– Nội dung: Tranh cổ động giai đoạn 1954 – 1985 được sáng tác theo khuynh hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa phản ánh đời sống lao động, sản xuất và chiến đấu của quan và dân hai miền Nam – Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bốn mươi tác phẩm được lựa chọn trong bộ sưu tập gần 300 tranh cổ động hiện đang lưu hiện tại Bảo tang Phụ nữ Việt Nam đã phần nào tái hiện về một thời lịch sử hào hùng của dân tộc.