Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Các kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – Các kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Kể từ khi thành lập (1930), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị – xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử hơn 90 năm, qua mỗi kỳ Đại hội, mỗi giai đoạn phát triển, Hội LHPN Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng tự hào và mang dấu ấn riêng.
Hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước, hãy cùng nhìn lại những dấu mốc lịch sử trong sự trưởng thành và phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với lịch sử đất nước và dân tộc.