Hội thảo “Bảo tàng như những trung tâm học tập suốt đời”

Hội thảo “Bảo tàng như những trung tâm học tập suốt đời”

Ngày 28/8/2013, SEAMEO SPAFA – Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á cùng Trung tâm Khảo cổ học và Mỹ thuật Đông Nam Á đã phối hợp với Trung tâm học tập suốt đời của SEAMEO và một số bảo tàng ở Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo tàng như những trung tâm học tập suốt đời” tại Hà Nội. Hơn 30 đại biểu gồm các nhà quản lý, các cán bộ bảo tàng từ các quốc gia: Thái Lan, Malaysia, Philipin, Indonexia, Lào, Campuchia và Việt Nam đã tham dự hội nghị.
Mục đích của hội thảo nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập suốt đời; vai trò của các bảo tàng với tính chất là những trung tâm giáo dục về nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và khoa học. Hội thảo cũng nhằm đưa ra những ý tưởng, những phương pháp để các bảo tàng trở thành những trung tâm học tập suốt đời. Bên cạnh đó, hội thảo còn là cơ hội tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các trung tâm của SEAMEO, các bảo tàng, các cơ quan giáo dục.
Các tham luận tại hội nghị đã phản ánh khá rõ nét kết quả của công tác giáo dục tại một số bảo tàng lớn ở Đông Nam Á. Đồng thời, các đại biểu tham dự hội thảo cũng bàn luận sôi nổi và sẻ chia kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giáo dục. Bước đầu, mối quan hệ hợp tác giữa các bảo tàng ở các quốc gia khác nhau cũng như giữa các bảo tàng với các trung tâm của SEAMEO đã được hoạch định.
Tham dự hội thảo, bà Nguyễn Thị Bích Vân – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã có bài tham luận với tiêu đề “Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – vì nhu cầu học hỏi không ngừng của công chúng”. Bài tham luận chia sẻ những kinh nghiệm của bảo tàng trong tất cả các khâu hoạt động nghiệp vụ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của công chúng; những thành công bước đầu mà bảo tàng đã đạt được cũng như những thách thức bảo tàng cần phải vượt qua.
Cũng trong khuôn khổ của chương trình hội thảo, sáng ngày 29/8/2013, toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo đã tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.