Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản

Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản

Năm 2013, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.