Khai mạc Lễ hội Fukushima 2014

Một số hình ảnh lại của Lễ hội Fukushima 2014 diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam:

Triển lãm Fukushima

Triển lãm truyện tranh Manga

Nghi lễ trà đạo

Hướng dẫn cắm hoa

Hướng dẫn làm phụ kiện

Thử rượu

Trình diễn thời trang

Một số điệu múa truyền thống