Mở cửa miễn phí nhân ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2014

Hướng tới ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2014 với chủ đề “Sưu tập bảo tàng tạo lập kết nối”, Bảo tàng Phụ nữ sẽ miễn phí vé cho toàn bộ khách tham quan trong ngày 18/5. Đây là cơ hội thú vị cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Trân trọng!