Ra mắt bộ sách: “Câu chuyện truyền thông thay định kiến và khuôn mẫu giới”

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ sách “Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến và khuôn mẫu giới”. Bộ sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam chịu trách nhiệm xuất bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Dự án 8) năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện. Bộ sách gồm 10 cuốn với nội dung là những câu chuyện ngắn gọn, được thể hiện bằng lời thoại hoặc tranh vẽ nhằm góp phần thay đổi nhận thức về khuôn mẫu và định kiến giới, góp phần thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc – miền núi. Bộ sách sẽ giúp phụ nữ và trẻ em có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các lĩnh vực giáo dục, học tập, trong phân công vai trò gia đình cũng như trong hướng nghiệp hay về quyền quyết định cho phụ nữ và trẻ em. Bộ sách đã được đăng tải miễn phí trên cổng Thông tin Điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Link truy cập: https://hoihpn.org.vn/web/guest/xem-them-video#