Sách ảnh về Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

– Số trang: 154

– Kích thước: 29 x 22cm

– Năm xuất bản: 2010

– Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp

– Nội dung: Sách ảnh bảo tàng giới thiệu những câu chuyện và hiện vật tiêu biểu trong hệ thống trưng bày thường xuyên của bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.