Bảo tàng tem Singapore

Bảo tàng tem Singapore

Năm 2012, Bảo tàng Tem Singapore phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện triển lãm “Khám phá Singapore! Sắc màu di sản”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.