Bảo tàng tem Singapore

Home / Tin tức / Bảo tàng tem Singapore
Bảo tàng tem Singapore
Năm 2012, Bảo tàng Tem Singapore phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện triển lãm “Khám phá Singapore! Sắc màu di sản”.