Thông báo cắt điện

Sở Điện lực Hà Nội thông báo sẽ cắt điện để phục vụ việc nâng cấp đường điện, do vậy chúng tôi xin thông báo tới quý khách rằng Bảo tàng sẽ mất điện từ 8h đến 12h thứ năm, ngày 27/9/2018. Bảo tàng vẫn mở cửa bình thường.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.