Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-ĐCT ngày 11/10/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2022-2027;

Căn cứ Thông báo số 123/TB-BTPN ngày 24/7/2023 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về việc thi tuyển viên chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BTPN ngày 24/7/2023 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển dụng viên chức năm 2023 (vòng 1);

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo:

  1. Bảng tổng hợp danh sách thí sinh dự thi và kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2023

 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức nhận đơn phúc khảo trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 29/9/2023 đến ngày 13/10/2023. Không giải quyết phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định trên. Mẫu đơn phúc khảo tải tại đây

Địa chỉ nhận đơn phúc khảo: Phòng Hành chính tổng hợp, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Điện thoại 024.38259935.