Tranh cổ động – đồng hành cùng lịch sử đất nước

Đi suốt theo chiều dài lịch sử 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tới nay, dòng tranh này vẫn tích cực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và có chỗ đứng quan trọng trong nền mỹ thuật nước nhà.

Tranh cổ động là một dòng tranh có nội dung đặc biệt được dùng để tuyên truyền, cổ động, đòi hỏi người xem cảm thụ nhanh, được đánh giá là một trong những tài liệu quan trọng trong tài liệu mỹ thuật. Tranh cổ động thường gây ấn tượng mạnh qua hình vẽ và màu sắc để dễ thấy và dễ nhớ. Người vẽ phải nắm chắc về kỹ thuật, chất liệu, khéo léo lồng ý tưởng tuyên truyền vào tác phẩm nghệ thuật, cách vẽ phải đơn giản, gần gũi, dễ hiểu và dễ thuyết phục, hơn nữa phải nắm vững ngôn ngữ để chuyển tải một cách ngắn gọn nhất thông điệp cần tuyên truyền.Tranh cổ động xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực, vấn đề trong cuộc sống và đặc biệt là trong những dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Trong quá trình sưu tầm tài liệu hiện vật, tính đến nay, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã sưu tầm được hàng trăm bức tranh cổ động. Vì tính đa dạng và độc đáo của các bức tranh, bảo tàng cũng đã xuất bản 2 cuốn sách mang tên “Hình tượng phụ nữ Việt Nam trong tranh cổ động giai đoạn 1954 – 1975” và “Hình tượng phụ nữ Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp trên tranh cổ động giai đoạn 1976 – 1986”. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu một số bức tranh trong bộ sưu tập tranh cổ động về chủ đề “Chào mừng đất nước thống nhất” hiện đang được trưng bày, bảo quản, lưu giữ tại bảo tàng.

Tranh chào mừng đất nước thống nhất – Vũ Hiếu, 1975

Tranh chào mừng đất nước thống nhất - Thục Phi, 1975

Tranh chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng - Dương Ánh, 1975

Tranh “30/4/1975 Việt Nam toàn thắng cả nước thống nhất tiến lên chủ nghĩa xã hội” – Lê Thiệp, 1985

Tranh “30/4/1975 – 30/4/1985” Kỷ niệm 10 năm giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước - Nguyễn Thanh Hải, 1985

Tranh “chiến thắng” kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam và ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh - Trần Đức Lợi, 2010

Tranh “Hoà bình - Hạnh phúc” kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – Hà Huy Chương, 2014

Tranh “Chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 – 30/4/2020” - Phạm Ngọc Mạnh, 2020

Tranh “30 năm mới được gặp nhau trong ngày vui đại thắng” - giải nhất cuộc thi sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Đỗ Như Điềm, 2020