Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD)

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD)

Trung tâm Hành động vì Sự phát triển Đô thị (ACCD) phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam triển khai dự án “Kết nối mạng lưới và trao đổi kinh nghiệm về phát triển đô thị bền vững và kiến trúc sinh thái” và tổ chức triển lãm “Tôi Sống Xanh” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong năm 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.