Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng

Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng

Năm 2012, LIGHT và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện trưng bày chuyên đề “Đêm Sáng”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.