Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng

Home / Tin tức / Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng
Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng
Năm 2012, LIGHT và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện trưng bày chuyên đề “Đêm Sáng”.