Danh mục: <span>Hoạt động giáo dục</span>

Home / Giáo dục / Hoạt động giáo dục
Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Mỗi trường sẽ có những cách chào đón năm học khác nhau và trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội đã chọn Tour học đường với chủ để về “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho học sinh lớp 1 và lớp 2 khởi đầu năm học mới.

Tháng Bảy 26, 2019Tháng Tư 6, 2020
Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Mỗi trường sẽ có những cách chào đón năm học khác nhau và trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội đã chọn Tour học đường với chủ để về “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho học sinh lớp 1 và lớp 2 khởi đầu năm học mới.

Tháng Sáu 26, 2019Tháng Sáu 26, 2020