Hội thảo thường niên của Uỷ ban Quốc tế Bảo tàng Dân tộc học (ICME) tổ chức tại Việt Nam

Trong 2 ngày 25 và 26/10/2015, Hội thảo thường niên của Ủy ban Quốc tế Bảo tàng Dân tộc học với chủ đề: “Bảo tàng và cộng đồng – Đa dạng, Đối thoại và Hợp tác” đã được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Trên 35 đại biểu là các học giả đến từ các bảo tàng và trường đại học các nước: Úc, Bỉ, Canada, Colombia, Croatia, Đan Mạch, Đài Loan, Đức, Ghana, Israel, Ý, Kenya, Nauy Nhật Bản, Phần Lan và Việt Nam. Hội thảo có 6 tiểu ban thảo luận về các vấn đề:

– Các giọng nói, Đối thoại và Trưng bày
– Bản sắc, Tính dân tộc và Hiện vật
– Lịch sử gian khó, Quốc gia, Hệ tư tưởng
– Hiện vật kỹ thuật số, Bảo tàng không hiện vật
– Khán giả và Sự kết nối

– Thực hành tham gia và Trưng bày

20 tham luận trình bày tại Hội thảo đã gợi mở nhiều vấn đề và thu hút sự tranh luận sôi nổi của các đại biểu. Các mối quan tâm đương đại của bảo tàng như: Sự chuyển đổi của không gian tổ chức trưng bày; Sự kết nối giữa bảo tàng và cộng đồng, giữa công nghệ hiện đại với thực hành bảo tàng truyền thống; Sự diễn giải lại và/hoặc nhìn nhận lại về những sưu tập lịch sử để có thể kết nối với những thế hệ công chúng mới theo những cách thức mới thực tế hơn, chân thành hơn. Các tham luận không chỉ thể hiện sự đa dạng, đối thoại và hợp tác giữa các dân tộc, các di sản ở các quốc gia mà còn thể hiện sự đa dạng trong công tác bảo tàng ở các châu lục khác nhau.

Kết thúc Hội thảo, TS. Viv Golding, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Bảo tàng Dân tộc học đã đánh giá cao thành công của Hội thảo, kêu gọi sự kết nối và đối thoại giữa các cán bộ bảo tàng của các quốc gia để hiệu quả hoạt động của mạng lưới bảo tàng toàn cầu ngày càng được nâng cao.

Bà Lê Thị Thúy Hoàn, đại biểu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tham dự Hội thảo và đóng góp tham luận với tiêu đề “Bảo tàng Việt Nam với việc gắn kết cộng đồng vào hoạt động: Nhận thức, Thực tiễn và Sự cần thiết phải thay đổi”. Báo cáo đã bước đầu nêu nhận thức chung về hoạt động gắn kết cộng đồng với bảo tàng; Chỉ ra những kết quả tích cực trong hoạt động thực tiễn; Đồng thời đề xuất một số cách thức cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc gắn kết cộng đồng với bảo tàng.