Tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới

Ngày 14/5/2016, khóa tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới đã được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức. Toàn thể cán bộ chuyên môn của Bảo tàng, cán bộ chương trình của UNESCO đã cùng tham gia.

Khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức tọa đàm, nơi giảng viên, các chuyên gia nghiên cứu giới và cán bộ Bảo tàng thoải mái chia sẻ nhận thức về giới để cùng củng cố các khái niệm, xác định lý do cần lồng ghép giới vào giáo dục bảo tàng. Quan trọng hơn là cùng xác định hoạt động kết nối cần thiết của Bảo tàng với các nhóm đối tượng: giáo viên, trẻ trai, trẻ gái.

Bằng hình thức thảo luận, thuyết trình, tham quan, trò chơi cặp đôi, làm bài tập…, giảng viên Trần Thu Thủy – một chuyên gia giới của Trung ương Hội LHPNVN đã truyền đạt tổng thể về vấn đề giới trong các lĩnh vực: giáo dục, nghề nghiệp, việc làm, hôn nhân gia đình, phân công lao động và ra quyết định. Toàn thể học viên cũng hào hứng thảo luận về sự xung đột thế hệ, về vai trò của nam giới trong cân bằng bình đẳng giới, về giá trị của người phụ nữ v.v…

Các nhóm học viên đã mạnh dạn đưa ra đề xuất ban đầu về cách thức bổ sung vấn đề giới và bình đẳng giới vào hoạt động của Bảo tàng, như:

– Thông quannội dung thuyết minh, truyền đạt tới công chúng sự thay đổi trong phong tục cưới hỏi, sinh đẻ, tổ chức cuộc sống gia đình nhằm thay đổi định kiến về giới;

– Thay đổi, bổ sung hình ảnh trên hệ thống trưng bày để tạo sự cân bằng giới, giúp khách tham quan hiểu về trách nhiệm của phụ nữ, của bé gái trong bối cảnh giới nói chung chứ không chỉ dưới góc độ phụ nữ;

– Xây dựng các chương trình giáo dục, tương tác để bổ trợ các nội dung trưng bày dưới góc độ giới;

– Mở rộng nội dung, thêm nhân vật “Phụ nữ đương đại” cả về đối tượng, lứa tuổi, ngành nghề.

Giảng viên và học viên cùng trao đổi trong giờ thực hành

 

Kết thúc khóa tập huấn, toàn bộ học viên bước đầu đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Giới, Bình đẳng giới và một số vấn đề liên quan đến giới; Nắm được cách thức áp dụng kiến thức vào công việc thực tiễn; Bước đầu thống nhất cách tiếp cận trong kết nối giáo dục bình đẳng giới với các sưu tập và hoạt động của Bảo tàng; Một dự thảo danh mục các nội dung giáo dục kết nối giữa trường học và Bảo tàng bước đầu được xác định và sẽ tiếp tục được cập nhật trong các khóa tập huấn cho cả cán bộ và giáo viên trong thời gian tới.

Đánh giá kết quả khóa tập huấn, 100% học viên thể hiện sự hứng thú và khẳng định khóa học đã đạt được mục tiêu đề ra. Đa phần học viên có ý kiến cần kéo dài hoặc tập huấn chuyên sâu cho cán bộ Bảo tàng. Tháng 6/2016, cũng trong khuôn khổ của dự án, một khóa tập huấn khác về Giới sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho cán bộ Bảo tàng và giáo viên Trường Thực nghiệm Hà Nội, bên cạnh đó hoạt động tương tự giành cho học sinh phổ thông cơ sở sẽ được tổ chức vào tháng 8/2016.