• Đám cưới của người Dao đỏ Đám cưới của người Dao đỏ
  • Không gian trưng bày Phụ nữ trong Gia đình Không gian trưng bày Phụ nữ trong Gia đình
  • Mẹ con Giáy, Hà Giang, 2003 Mẹ con Giáy, Hà Giang, 2003
  • Cầu người Cầu người
  • Không gian trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử Không gian trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử
  • Đáp vải Đáp vải
  • Gia-rai, Gia Lai, 2006 Gia-rai, Gia Lai, 2006
  • Khăn đội đầu của người Dao đỏ Khăn đội đầu của người Dao đỏ
Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam lọt vào top 25 Bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á do Tripadvisor bình chọn

Tin tức

Thông báo Kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

Căn cứ Thông báo số 170/TB-ĐCT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc đồng ý cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức thi tuyển 04 viên chức theo quy định; Quyết định số 92/QĐ-BTPN ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019; Thông báo số 146/TB-BTPN ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2. Hội đồng thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2019 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019.

Xem chi tiết »

KÊU GỌI TÀI TRỢ

MUSEUM SHOP