• Đám cưới của người Dao đỏ Đám cưới của người Dao đỏ
  • Không gian trưng bày Phụ nữ trong Gia đình Không gian trưng bày Phụ nữ trong Gia đình
  • Mẹ con Giáy, Hà Giang, 2003 Mẹ con Giáy, Hà Giang, 2003
  • Cầu người Cầu người
  • Không gian trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử Không gian trưng bày Phụ nữ trong Lịch sử
  • Đáp vải Đáp vải
  • Gia-rai, Gia Lai, 2006 Gia-rai, Gia Lai, 2006
  • Khăn đội đầu của người Dao đỏ Khăn đội đầu của người Dao đỏ
Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam lọt vào top 25 Bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á do Tripadvisor bình chọn

Tin tức

Thông báo thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đôi, bổ sung một số quy định về tuyên dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công xiệc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng hình thức thi tuyển, cụ thể như sau:

Xem chi tiết »

KÊU GỌI TÀI TRỢ

MUSEUM SHOP