• . .
  • Bà Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, người đặt nền móng cho sự ra đời của Bảo tàng Bà Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, người đặt nền móng cho sự ra đời của Bảo tàng
  • Bà Đặng Tố Ngân, Giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Bà Đặng Tố Ngân, Giám đốc đầu tiên của Bảo tàng
  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Bảo tàng, ngày 20/10/1995 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Bảo tàng, ngày 20/10/1995
  • Tổng Bí thư Đỗ Mười viết cảm tưởng sau khi tham quan Bảo tàng, ngày 19/10/1995 Tổng Bí thư Đỗ Mười viết cảm tưởng sau khi tham quan Bảo tàng, ngày 19/10/1995
  • Khánh thành hệ thống trưng bày mới, ngày 18/10/2010 Khánh thành hệ thống trưng bày mới, ngày 18/10/2010
  • Bảo tàng nhận giải thưởng Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam, 2014 Bảo tàng nhận giải thưởng Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam, 2014
  • Thủ tướng Chính phủ tham quan Bảo tàng, 2017 Thủ tướng Chính phủ tham quan Bảo tàng, 2017
  • lam dep lam dep
Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam lọt vào top 25 Bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á do Tripadvisor bình chọn

KÊU GỌI TÀI TRỢ

MUSEUM SHOP