Danh mục: <span>Giáo dục</span>

Home / Giáo dục
Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Mỗi trường sẽ có những cách chào đón năm học khác nhau và trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội đã chọn Tour học đường với chủ để về “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho học sinh lớp 1 và lớp 2 khởi đầu năm học mới.

Tháng Bảy 26, 2019Tháng Tư 6, 2020
Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Tour học đường “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân”

Mỗi trường sẽ có những cách chào đón năm học khác nhau và trường Tiểu học và THCS Hà Nội - Thăng Long ở Xa La, Hà Đông, Hà Nội đã chọn Tour học đường với chủ để về “Tìm hiểu cơ thể và kỹ năng bảo vệ bản thân” của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho học sinh lớp 1 và lớp 2 khởi đầu năm học mới.

Tháng Sáu 26, 2019Tháng Sáu 26, 2020
Triển lãm lưu động “Trẻ em thời chiến” và “Hai chị em – hai trận tuyến” tại trường Tiểu học Tây Sơn

Triển lãm lưu động “Trẻ em thời chiến” và “Hai chị em – hai trận tuyến” tại trường Tiểu học Tây Sơn

Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của tất cả các học sinh trong toàn trường, cán bộ Bảo tàng đã xây dựng nội dung thuyết minh và tập huấn tại chỗ cho toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm của 34 lớp và Ban Giám hiệu nhà trường.

Tháng Mười Hai 18, 2018Tháng Tư 22, 2020
  • 1
  • 2