Bộ câu hỏi tương tác

Home / Tour tham quan / Triển lãm ảo / Bộ câu hỏi tương tác

Bộ câu hỏi tương tác Tour 360 độ

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thiết kế những bộ câu hỏi riêng dành cho học sinh và công chúng sau khi tham quan tour thực tế ảo, một sản phẩm mới ra mắt công chúng trong thời gian gần đây nhằm giúp các em học sinh và công chúng, đặc biệt là hội viên Hội phụ nữ trải nghiệm và tương tác được với những nội dung trưng bày sâu hơn, giúp hiểu về lịch sử phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hơn.

Bộ câu hỏi tương tác dành cho học sinh

Thông qua bộ câu hỏi tương tác dành cho các em học sinh ở các lứa tuổi, các em sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn cùng với tour tham quan trưng bày thực tế ảo của Bảo tàng.

Bộ câu hỏi tương tác dành cho công chúng

Bộ câu hỏi sẽ giúp cho công chúng, đặc biệt là hội viên Hội phụ nữ hiểu sâu hơn về lịch sử phụ nữ Việt Nam cũng như về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua đó các hội viên sẽ tiếp tục cống hiến và đóng góp vào sự nghiệp chung của phụ nữ Việt Nam.

Xem thêm